• Home
 • Personvernerklæring

Personvernregler

Velkommen til personvernerklæringen («personvernerklæring») fra Enel X Norway AS («Enel X»). Enel X respekterer ditt personvern og gjør det vi kan for å beskytte personopplysningene dine (definert under). Det er viktig at du leser denne personvernerklæringen, slik at du blir fullt kjent med hvordan og hvorfor personopplysningene dine behandles i forbindelse med de mange produktene og applikasjonene som tilbys av Enel X, herunder JuiceBox, JuiceBox OpenPay, JuiceStation, JuiceNet, WattBox (samlet «Enel X-produkter»). Enel X-produktene omfatter bl.a. våre applikasjoner for mobil og Internett, samlet «JuiceNet-programvare».

Denne personvernerklæringen gir deg også informasjon om din rett til personvern og hvordan loven beskytter deg. Hvis du har spørsmål, eller hvis du vil utøve dine personvernrettigheter, kan du følge anvisningene i denne personvernerklæringen. Se «Slik kontakter du Enel X i forbindelse med personvern» under.

Denne personvernerklæringen inneholder følgende informasjon:

Plattformen

Enel X Norway AS, et selskap i Enel-gruppen, er leverandør av infrastruktur for lading av el-biler. Selskapet leverer smarte EV-stasjoner (elektriske ladestasjoner) og nettverkstilkoblede EV-ladeløsninger for strømleverandører, originalprodusenter, privatboliger, offentlige ladestasjoner, arbeidsplasser og leilighetsblokker. Denne personvernerklæringen forteller deg hvordan vi bruker personopplysningene dine når du besøker nettstedet vårt på https://evcharging.enelx.com/no («nettstedet») og samhandle med plattformen vår, som inkluderer JuiceNet-serverne og -tjenestene våre, JuiceNet-webb samt mobilapplikasjoner for Enel X-produktene (sammen med nettstedet omtalt som «plattformen»). Når vi nevner «Enel X», «vi», «oss» eller «vår» i denne personvernerklæringen, henviser det til Enel X Norway AS datainnhentingspraksis gjennom plattformen.

Hvilke personopplysninger vi innhenter om deg

«Personopplysninger» betyr alle opplysninger om en enkeltperson som personen kan identifiseres utfra. Det kan for eksempel være navn, telefonnummer, e-postadresse eller betalingsinformasjon, og enkelte steder, f.eks. EØS-landene, til og med IP-adressen din. Det omfatter derimot ikke anonyme data – der alle identifikatorer knyttet til en enkeltperson har blitt fjernet permanent.

Vi innhenter og behandler en rekke ulike personopplysninger om våre kunder og besøkende på plattformen på ulike måter, for å kunne tilveiebringe Enel X-produktene.

Hvilke kategorier av personopplysninger vi innhenter Personopplysningene vi innhenter hører inn under følgende generelle kategorier (med noe overlapping i enkelte tilfeller):

 • Identitetsopplysninger: f.eks. tiltaleform, fornavn, etternavn, brukernavn og lignende identifikatorer og en kryptert versjon av påloggingsopplysningene dine. Hvis du samhandler med oss gjennom sosiale medier, kan det også omfatte brukernavnet ditt på sosiale medier.
 • Kontaktopplysninger: inkluderer faktureringsadresse, leveringadresse, e-postadresse og telefonnumre.
 • Profilopplysninger: inkluderer ditt brukernavn og passord, innstillinger elbilparametre, tilbakemeldinger og svar på undersøkelser, samt eventuelle profildata vi har lagt til (f.eks ved hjelp av analyse og profilering).
 • Finansopplysninger: f.eks. betalingskortopplysninger.
 • Transaksjonsopplysninger: inkluderer informasjon om kjøp og betalinger til og fra deg og andre detaljer om din aktivitet på plattformen.
 • Tekniske opplysninger: f.eks. IP-adresse, påloggingsopplysninger, nettlesertype og -versjon, tidssone, innstillinger og beliggenhet, nettleserens programtilleggstyper og -versjoner, operativsystem og plattformen og annen teknologi på enhetene du bruker for å få tilgang til plattformen.
 • Brukshistorikkopplysninger: inkluderer informasjon om hvordan du bruker plattformen, produktene og tjenestene våre og om innstillingene dine. Det kan inkludere data om når du vanligvis lader bilen din eller hvilke endringer du gjør på Enel X-produktenes (f.eks. JuiceBox) standard ladekonfigurasjon og overstyringer.
 • Sporingsopplysninger: dette er informasjon som vi eller andre innhenter om deg fra informasjonskapsler og lignende sporingsteknologi, f.eks. nettsignaler, piksler og mobilidentifikatorer som innhenter bestemte identifikatorer når du surfer på nettstedet eller klikker på lenker fra tredjeparter. Markedsførings- og
 • kommunikasjonsopplysninger: inkluderer innstillingene dine for mottak av direkte markedsføring fra oss eller våre eksterne samarbeidspartnere, samt dine kommunikasjonsinnstillinger.

Vi vil også innhente, bruke og dele samlede opplysninger som f.eks. statistiske og demografiske opplysninger for alle slags formål. Samlede data kan være avledet fra personopplysningene dine, men anses ikke etter loven som personopplysninger, fordi slike opplysninger ikke direkte eller indirekte kan avsløre identiteten din. For eksempel kan vi samle bruksopplysningene dine for å beregne hvor stor prosentandel av brukere som benytter seg av en bestemt funksjon på plattformen. Hvis vi kombinerer eller kobler sammen samlede opplysninger med personopplysningene dine slik at de direkte eller indirekte identifiserer deg, vil vi derimot behandle de kombinerte dataene som personopplysninger og bruke dem i samsvar med denne personvernerklæringen.

Vi verken kan eller vil innhente spesialkategorier av personopplysninger om deg (herunder informasjon om rase eller etnisitet, religiøs eller filosofisk overbevisning, sexliv, seksuell legning, politisk ståsted, medlemskap i fagforeninger, informasjon om helsen din eller genetiske eller biometriske opplysninger). Vi innhenter heller ikke informasjon om kriminelle domfellelser eller lovbrudd.

Vi informerer om at hvis du velger å ikke dele bestemte personopplysninger om oss, eller hvis du avviser bestemte kontakttillatelser, kan det hende vi ikke kan levere tjenestene du trenger. Det gjelder spesielt for identitetsopplysninger, som vi trenger for at du skal kunne bruke plattformen, og for finansopplysninger, som vi må innhente og lagre for å kunne bekrefte og dokumentere finanstransaksjoner på plattformen.

Hvordan og når vi innhenter personopplysningene dineVi bruker ulike metoder for å innhente personopplysninger fra og om deg:

Direkte samhandling med plattformen. Når du opprettet konto hos Enel Xs, innhenter og lagrer vi opplysninger som gjør det mulig for oss å gi deg adgang til plattformen og Enel X's produkter, det vil si identitets-, kontakt- og finansopplysninger. Deretter vil e-postadressen din bli brukt til kommunikasjon fra Enel X. Enkelte produkter fra Enel X kan også la deg invitere andre personer som f.eks. venner og familie, for å dele adgang til innholdet ditt. I så fall vil vi be deg om personens e-postadresse og aktivere deling, hvis begge samtykker til det. Enel X deler disse opplysningene for å registrere vennen din dersom invitasjonen godtas, og for å spore hvor effektive invitasjonstjenestene våre er.For å få tilgang til Enel X-produktene dine gjennom internettet, fra en datamaskin, smarttelefon eller et nettbrett, må du koble det til med Wi-Fi-nettverket ditt eller et annet elektronisk nettverk. Under konfigurering vil Enel X-produktet spørre deg om nettverkets navn og passord, slik at det kan kobles til Internett. Det lagrer opplysningene dine på enheten, sammen med IP-adressen din, slik at du får tilgang til det og kan kontrollere det fra datamaskin, smarttelefon eller nettbrett, og slik at det kan kommunisere med Enel X's servere og laste ned programvareoppdateringer. Så snart du er koblet til nettverket vårt, vil Enel X-produktene dine regelmessig innhente og lagre dataelementene som er beskrevet ovenfor, inkludert identitetsopplysninger, kontaktsopplysninger, transaksjonsopplysninger, tekniske opplysninger og brukshistorikkopplysninger, og optimere plattformen for deg. Som alle andre nettsteder vil vi rutinemessig dokumentere tekniske opplysninger og brukshistorikkopplysninger, for å kunne forbedre plattformen når det er nødvendig. Vi vil også innhente og lagre data når du samhandler med oss på sosiale medier eller kontakter kundeservice.

Vi muliggjør tilbakemeldinger og kundeservice gjennom tredjepartsleverandøren ZenDesk, som vil innhente personopplysninger det er aktuelt og for å kunne behandle serviceforespørsler fra kunder.

Automatiserte teknologier eller samhandlinger. Når du samhandler med oss, for eksempel når du surfer på nettstedet vårt, kan vi automatisk innhente tekniske opplysninger om utstyret ditt og dine aktiviteter og bruksmønstre på nettsiden. Vi kan også innhente sporingsopplysninger når du bruker nettstedet, uavhengig av om du har en registrert konto på Enel X.

Tredjeparter og offentlig tilgjengelige kilder. Vi kan motta personopplysninger om deg fra ulike typer tredjeparter, inkludert:

 • Tekniske opplysninger og/eller sporingsopplysninger fra analyseleverandører, annonsenettverk og samarbeidspartnere, samt leverandører av søkeinformasjon (f.eks. Google);
 • Identitets- og kontaktopplysninger fra datapartnere; og
 • Data fra eventuelle tredjeparter som iht. loven har rett til, eller som har tillatelse fra deg til, å dele personopplysningene dine med oss, f.eks. gjennom Facebook eller andre sosiale medier.

Mindreårige

Enel X respekterer barns personvernrettigheter, og vi oppfordrer foreldre og verger til å ta en aktiv rolle i barnas aktiviteter og interesser på nett.

Plattformen og tjenestene vi leverer er ikke ment for mindreårige, og Enel X målretter ingen av sine tjenester til mindreårige. Enel X vil ikke med viten og vilje innhente personopplysninger fra mindreårige. Hvis du er under 18, må du ikke registrere deg for bruk av Enel X-produktene eller gi oss personopplysninger.

Slik bruker vi personopplysningene dine

Vi bruker bare personopplysningene dine i samsvar med gjeldende lov. Generelt vil vi bruke personopplysningene dine under følgende omstendigheter (eksempler gis):

 • Der vi trenger å etterleve kontrakten vi skal til å inngå eller har inngått med deg. For eksempel når du registrerer deg for et Enel X-produkt, opprettes en kontakt, og vi innhenter opplysninger for å kunne tilveiebringe tjenestene våre. Uten personopplysninger vil vi ikke kunne utføre vår del av kontrakten. Eventuelt, hvis du tilveiebringer informasjon når du blir ansatt i Enel X, utgjør det en kontrakt, og for å kunne betale deg og etterleve våre skattemessige forpliktelser, må vi innhente personopplysninger.
 • Der det er nødvendig for våre legitime interesser, som kan inkludere våre forretningsmessige interesser, men bare der våre interesser og fundamentale rettigheter ikke overstyrer disse interessene. For eksempel når vi analyserer problemer brukerne våre støter på, eller når vi analyserer systemenes ytelse. I tillegg vil kundeservice kunne innhente ytterligere personopplysninger når det gjelder å løse eventuelle problemer.
 • Der vi er pålagt å overholde en juridisk eller regulatorisk forpliktelse. For eksempel lagring av finans- og transaksjonsopplysninger for skattesamsvar.

Generelt støtter vi oss ikke på samtykker som rettslig grunnlag for behandling av personopplysningene dine, bortsett fra der loven krever det. Der samtykke er vårt rettslige grunnlag vil du informeres om dette separat, på en tydelig måte, og det vil kreve en bekreftende handling fra deg. Når samtykke er innhentet, har du alltid rett til å trekke det tilbake når som helst.

Brukere og besøkende fra EØS-land henvises til Juridiske grunnlag for behandling av personopplysninger for ytterligere informasjon om de juridiske grunnlagene vi støtter oss på for å behandle personopplysningene dine.

Hvilke opplysninger vi deler

Enel X vil ikke selge, leie ut eller bytte personopplysningene dine med tredjeparter. Vi vil imidlertid dele personopplysningene med tredjeparter som angitt nedenfor, eller for enkelte spesifikke formål, og kun der det er nødvendig.

Representanter og underleverandører Enel X deler personopplysninger med våre tredjepartsrepresentanter, underleverandører og tjenesteleverandører som er engasjert for å utføre tjenester på vegne av Enel X (såkalt driftsutsetting). Disse leverandørene kan drive eller støtte bestemte tjenester på plattformen eller behandle personopplysninger på våre vegne, for å assistere oss med bestemte funksjoner. Nedenfor finner du kategoriene av funksjoner vi kan bruke eksterne tjenesteleverandører for, sammen med en illustrerende liste over spesifikke leverandører vi kan engasjere for å utføre disse funksjonene:

 • Analysetjenester (f.eks. Google Inc.)
 • Driftsutsetting av markedsføring på e-post (f.eks. Constant Contact, Sendgrid, Postmark)
 • Tilbakemeldinger fra brukere (f.eks. Doorbell)
 • Revisorer og profesjonelle rådgivere som f.eks. bankansatte, advokater, regnskapsførere og forsikringsansatte
 • Annonsetjenester (f.eks. AppsFlyer)
 • Brukerstøttetjenester (f.eks. Salesforce, Zendesk)
 • Betalingstjenester (f.eks. Stripe, PayPal)
 • Hosting- og innholdsleveringstjenester for nettverk (f.eks. Amazon Web Services, PI)
 • Programtillegg for sosiale medier (f.eks. Linkedin)
 • Leverandører av strøm- vann og telefontjenester (f.eks. regionale strømleverandører og uavhengige systemoperatører)
 • Serviceteknikere

Disse agentene og underleverandørene har kun lov til å bruke opplysningene som deles med dem til de spesifikke oppgavene vi har bedt dem om å gjøre og i samsvar med denne personvernpolitikken – ikke til noen andre formål. Enel X gjør det som er rimelig for å forsikre at alle tjenesteleverandører som har adgang til personopplysninger er i stand til å beskytte opplysningene vi deler med dem. Merk at den opplysende oversikten over agenter og underleverandører kan endres.

Eksterne partnere du velger å samhandle med gjennom nettstedet

Tredjeparter
Under visse spesielle omstendigheter kan du velge å registrere deg gjennom nettstedet for noen av spareprogrammene som tilbys av våre energipartnere. Gjør du det, kan vi dele enkelte opplysninger med samarbeidspartneren. Det kan inkludere f.eks. opplysninger du ga da du meldte deg på og enhetens aktiveringsstatus. Tilsvarende, når du registrerer deg for tredjeparters programmer og tjenester for Enel X-produktene dine gjennom våre nettverkstjenester og andre programmer, vises du informasjon om eventuelle forslag til datautveksling. I alle tilfeller velger du å la oss utføre slik utveksling på dine vegne, og du kan når som helst velge å ombestemme deg.

Enterprise
Enel X har lansert løsningen JuiceNet Enterprise («Enterprise») for å gjøre administrering av et stort antall ladestasjoner på tvers av flere ladesteder enklere. Med Enterprise kan virksomheter som f.eks. eiendomsadministartorer og eiere av elbiler og bilparker som tilbyr mobil lading koble til Enel X-produkter og innhente bestemte opplysninger om ladeatferden, -bruken og -effektiviteten på stedet og profilopplysninger om bestemte brukere – men bare brukere som ønsker å koble seg til og godtar en invitasjon fra forretningsorganisasjonen, som ikke ellers vil kunne innhente eller få tilgang til opplysninger om dine aktiviteter utenfor arbeidsplassen. Følgende eksempel illustrerer dette: Hvis bedrift A registrerer seg på Enterprise, vil selskapet motta begrensede administrasjonsrettigheter til dets «Selskap A-plattform» på nettstedet vårt, med adgang til informasjon som er innhentet far mobilbrukerne som bruker selskap As ladere og har godtatt en invitasjon for registrering fra selskap A. Hvis du godtar invitasjonen fra en forretningsorganisasjon i Enterprise, forstår du at organisasjonen vil få tilgang til enkelte av profilopplysningene dine og andre data.

Offentlige fora og samfunnsområder
Vi tilbyr brukere muligheten til å bruke fora og lignende arenaer for offentlig debatt. Hvis du bruker meldingstjenester, innleggsfunksjoner eller chattefunksjoner på Enel X, bør du være klar over at alle personopplysninger du sender dit vil være tilgjengelige for alle som har adgang til disse opplysningene, inkludert andre brukere, og kan leses, innhentes eller brukes av andre brukere av disse foraene og kan brukes til å sende uønskede meldinger. Vi er ikke ansvarlige for hvordan andre enkeltpersoner bruker informasjonen som legges ut på denne måten.

Juridiske fremlegginger
Vi kan fremlegge personopplysninger om deg der det kreves eller tillates ifølge loven og/eller for å overholde rettsprosesser, rettsordre eller juridiske prosesser. I den grad gjeldende lov tillater det kan vi også dele personopplysninger om deg som svar på en forespørsel fra politimyndigheter, tilsynsmyndigheter og andre offentlige myndigheter, eller hvis vi mener at slik fremlegging kan hindre en forbrytelse, bistå i etterforskning knyttet til offentlig sikkerhet eller svindel, beskytte plattformens sikkerhet eller integritet eller gjøre det mulig for oss å ta forholdsregler mot eventuelle erstatningskrav eller beskytte rettighetene våre.

Forretningsoverføringer
Vi kan fremlegge eller på andre måter overføre informasjon om brukerne våre, herunder personopplysninger, til en oppkjøper, etterfølger eller fullmektig som en del av en fusjon, oppkjøp, salg av aktiva eller lignende transaksjoner, eller ved insolvens, konkurs eller midlertidig overtakelse av bobestyrer, der informasjon overføres til en eller flere tredjeparter som et av våre forretningsmessige aktiva.

Informasjon via informasjonskapsler
Vi deler også data med tredjeparter knyttet til annonsering, ommålretting og analyser. Se avsnittet Informasjonskapsler nedenfor, inkludert listen over informasjonskapsler, for ytterligere informasjon om hvem disse tredjepartene er og hvordan du velger å motta slikt materiale.

Anonymisert informasjon
Vi deler samlet, automatisk innhentet eller på andre måter ikke-personlig informasjon med tredjeparter til ulike formål, inkludert (i) samsvar med rapporteringsforpliktelser; (ii) i forretnings- eller markedsføringsøyemed; (iii) for å hjelpe oss og andre parter til å forstå brukernes interesser, vaner og bruksmønstre for bestemte programmer, innhold, tjenester, annonser, kampanjer og/eller funksjoner som er tilgjengelige gjennom plattformen. Vi deler ikke personopplysningene dine i slike tilfeller. Vi kan for eksempel offentliggjøre trender om energiforbruk eller endrede mønstre. Slik samlet informasjon kan også deles med andre brukere for å hjelpe dem med å få en bedre forståelse for hvordan de bruker energi sammenlignet med andre i lokalsamfunnet, øke kunnskapen om ladeproblemer og generelt hjelpe oss med å forbedre plattformen. Vi kan også dele slik samlet informasjon med for eksempel strømleverandører, hvis de er interessert i å tilveiebringe strømnettjenester. Vi gjør det vi kan for å sikre at disse ikke-personlige opplysningene kan knyttes til deg, og vi krever at samarbeidspartnerne våre gjør det samme.

*Merk* Hvis du velger en ekstern part for kjøp, installasjon eller utføring av service på Enel X-enheten og å dele personopplysningene dine, kan vi ikke kontrollere hvordan personopplysninger innhentet av den eksterne parten innhentes, lagres eller deles. For eksempel, hvis du har kjøpt enheten fra en forhandler, kan forhandleren innhente personopplysninger som en del av transaksjonen. Eventuelt kan parten som installerte enheten lagre opplysninger du har gitt dem for å hjelpe dem med å utføre service på enheten, om nødvendig. Du bør alltid se gjennom personvernerklæringene for selskap som innhenter personopplysningene dine.

Informasjonskapsler (og lignende teknologi)

Enel X vil ikke selge, leie ut eller bytte personopplysningene dine med tredjeparter. Vi vil imidlertid dele personopplysningene med tredjeparter som angitt nedenfor, eller for enkelte spesifikke formål, og kun der det er nødvendig.

En informasjonskapsel er en liten tekstfil som lagres på brukerens datamaskin for å muliggjøre arkivering av informasjon. Når du besøker eller får tilgang til plattformen, kan vi vet hjelp av informasjonskapsler, nettsignaler, etiketter, skrift og/eller lignende teknologi automatisk innhente tekniske opplysninger om enhetene og programvaren du bruker til å få adgang til plattformen, for eksempel hvilken type nettleser eller mobilenhet du bruker, nettsiden eller kilden du ble lenket eller henvist fra til plattformen, IP-adressen din eller enhetens ID (eller en annen konstant identifikator som unikt identifiserer datamaskinen eller mobilenheten på Internett), operativsystemet til datamaskinen eller mobilenheten din og annen, lignende teknisk informasjon.

Du finner ytterligere informasjon om informasjonskapslene vi bruker, inkludert hvem de tilhører, informasjonskapslenes ID og hvorfor de brukes. Vi har også inkludert lenker til de eksterne nettsidene du kan besøke for å finne ut mer.

Teknisk, analytisk og bruksinformasjon

Vi bruker både økt-ID-baserte informasjonskapsler og vedvarende informasjonskapsler. Enel X sporer brukerens bruk av plattformen, men sporer ikke brukere på tredjeparters nettsteder. Det er disse samme teknologiene (eller en kombinasjon av dem) som også kan brukes til å hjelpe oss med følgende:

 • Innhente og lagre brukerinnstillinger, kontoinnstillinger og bestemte påloggingsopplysninger (først og fremst for brukerens bekvemmelighet, brukerverifisering og kontoens sikkerhet) – dette er utviklet for å gjøre opplevelsen din på plattformen enklest mulig. For eksempel lar det deg bytte mellom enheter, slik at både du og vi vet hvor du avsluttet sist.
 • Innhente statistikk og analyse om din bruk av og samhandling med plattformen, inkludert opplysninger om hvordan og hvor du går inn på plattformen, hvor ofte du besøker eller bruker plattformen, dato og klokkeslett for besøk, handlingene du utfører på plattformen og andre, lignende data om trafikk, bruk og tendenser. Disse analyseverktøyene gir oss en bedre forståelse for funksjonaliteten til mobilprogramvaren vår på enheten din, og innsikt i hvordan mobilprogramvaren brukes, slik at vi kan forbedre opplevelsen din.
 • Moderere brukeres atferd på plattformen, f.eks. ved å beskytte mot svindel og annen upassende aktivitet.
 • Innhente demografisk informasjon om brukerbasen.

Disse agentene og underleverandørene har kun lov til å bruke opplysningene som deles med dem til de spesifikke oppgavene vi har bedt dem om å gjøre og i samsvar med denne personvernpolitikken – ikke til noen andre formål. Enel X gjør det som er rimelig for å forsikre at alle tjenesteleverandører som har adgang til personopplysninger er i stand til å beskytte opplysningene vi deler med dem. Merk at den opplysende oversikten over agenter og underleverandører kan endres.

Vi kan bruke verktøy og teknologi fra tredjeparter til å hjelpe oss med å innhente opplysningene som er omtalt ovenfor. Vi bruker for eksempel Google Analytics og Yandex Metrika til å innhente og behandle enkelte analysedata med teknologi som f.eks. sporingspiksler. Vanligvis innhentes alle tekniske, analytiske og brukerrelaterte opplysninger av Enel X i anonym form – de identifiserer ikke deg som person.

Annonser og markedsføring
Som videre beskrevet i avsnittet Dine innstillinger for annonser, markedsføring og kommunikasjon nedenfor samarbeider Enel X med eksterne annonsører, annonseserverselskaper og annonsenettverk (samlet «eksterne samarbeidspartnere») som bruker informasjonskapsler, websignaler, etiketter, sporingspiksler og skrift og annen sporingsteknologi til å innhente data som f.eks. IP-adresse, enhets-ID og andre opplysninger om datamaskinen din eller enheten du bruker plattformen fra, inkludert informasjon om dine aktiviteter på plattformen.

Hva betyr det? Når du klikker på en lenke til en ekstern partner fra nettstedet vårt, vil den eksterne partneren legge igjen en informasjonskapsel (eller lignende sporingsteknologi) og sannsynligvis registrere og innhente enhetens ID eller IP-adresse, samt informasjon om enheten, operativsystemet, trådløsleverandøren som leverer tjenester til enheten og enhetens geografiske plassering (f.eks. bruk, teknisk og/eller sporingsdata hovedsakelig), slik at den kan spore aktiviteten din på nettstedet og når du besøker andre nettsteder, med mindre du har blokkert informasjonskapsler, som beskrevet under.

Disse eksterne samarbeidspartnerne kan også laste ned ikke-personlig identifiserbare informasjonskapsler på datamaskinen din, eller bruker annen teknologi som f.eks. «websignaler», for å måle annonsenes effektivitet og levere personlige annonser. Selskapenes bruk av personopplysningene dine vil styres av vilkårene i deres personvernerklæringer, og personvernerklæringene deres kan forklare hvordan du kan velge bort deler av slik sporing fra slike annonser.

Dine valg
De fleste nett- og mobilenheter godtar informasjonskapsler automatisk, men hvis du foretrekker det, kan du stille inn nettleseren slik at den avviser informasjonskapsler eller varsler deg hver gang en informasjonskapsel legges inn. Du kan lese mer om informasjonskapsler ved å gå til www.allaboutcookies.org. Her finner du bl.a. nyttig informasjon om informasjonskapsler og hvordan du blokkerer informasjonskapsler ved hjelp av ulike typer nettlesere eller mobilenheter.

Hvis du deaktiverer eller avviser informasjonskapsler, må du være klar over at deler av dette nettstedet kan bli utilgjengelige eller ikke fungere slik de skal.

Enel X verken behandler eller reagerer på nettleseres «ingen sporing»-signaler eller andre lignende overføringer som indikerer en forespørsel om deaktivering av nettbasert sporing av brukere som besøker eller bruker plattformen.

Programtillegg for sosiale medier på plattformen

Vi kan bruke programtillegg for sosiale medier på plattformen og kan inkludere ikoner som lar deg samhandle med eksterne sosiale nettverk. Du kan for eksempel logge på med Facebook-kontoen din. Hvis du bruker programtillegg for sosiale medier, kan den aktuelle tredjeparten legge igjen en informasjonskapsel når nettleseren din oppretter en forbindelse med serverne på de sosiale nettverkene, og programtilleggene kan overføre dataene dine til de sosiale nettverkene.

Din bruk av disse programtilleggene for sosiale nettverk er underlagt pesonvernerklæringene for de eksterne sosiale mediene. Vi kontrollerer ikke disse eksterne nettstedene og er ikke ansvarlig for deres personvernerklæringer. Når du forlater nettstedet, oppfordrer vi deg til å lese personvernerklæringen for alle nettsteder du besøker.

Internasjonale overføringer

Personopplysningene vi innhenter sendes til og lagres på sikre servere i USA. Slik lagring er nødvendig for å behandle informasjonen.

I tillegg er Enel X aktiv over hele verden. Derfor kan Enel X overføre personopplysninger som er innhentet fra ulike jurisdiksjoner (inkludert EØS-landene) til selskapets servere i USA. Vi kan også behandle eller overføre personopplysningene dine til tredjepartene som er nevnt under omstendighetene som er nevnt ovenfor (se Hvilke opplysninger vi deler), som også sannsynligvis befinner seg utenfor landet eller regionen du bor i. Spesielt vil informasjon som leveres til oss eller innhentes av oss sannsynligvis overføre til og behandles i USA, av oss eller våre representanter og underleverandører. Husk at personopplysningene dine kan være underlagt juridiske krav, inkludert juridiske krav om å dele personopplysninger med statlige myndigheter i disse jurisdiksjonene.

Du bør være oppmerksom på at USA har en sektorbasert personvernmodell som er en blanding av lovgivning, statlig regulering og egenregulering. EUs personvernforordning («GDPR») tillater i enkelte tilfeller overføring av personopplysninger fra EU til et tredjeland. Ved å godta brukervilkårene og denne personvernerklæringen godtar du og samtykker i overføringen til USA, som ikke nødvendigvis har et tilsvarende beskyttelsesnivå som det som kreves i andre land, spesielt i EØS-landene, inkludert behandling (som beskrevet i denne personvernerklæringen) av personopplysningene dine far Enel X's side på servere i USA. Enel X vil gjøre det som er rimelig for å sikre at din rett til personvern fortsatt vil ivaretas, inkludert, etter vårt forgodtbefinnende, ved å bruke andre fremgangsmåter som f.eks. ved å gå inn i modellkontraktklausuler (som definert i GDPR) eller ved å inngå ulike sertifiseringsprogrammer som f.eks. Privacy Shield, iht. gjeldende lover som skal sikre tilstrekkelige sikkerhetsforanstaltninger.

EU – US Privacy Shield

Enel X overholder rammeverket Privacy Shield for EU–USA, som beskrevet av det amerikanske handelsdepartementet, i forbindelse med innhenting, bruk og lagring av personopplysninger som overføres fra EU til USA. Vi har sertifisert overfor handelsdepartementet at vi overholder prinsippene i Privacy Shield. Hvis det oppstår konflikt mellom vilkårene i denne personvernerklæringen og Privacy Shield-prinsippene, skal Privacy Shield-prinsippene styre. Du kan lese mer om Privacy Shield-programmet, Privacy Shield-prinsippene og sertifiseringen vår på www.privacyshield.gov.

Som beskrevet i Privacy Shield-prinsippene er Enel X ansvarlig for personopplysninger selskapet mottar og deretter overfører til tredjeparter. Hvis tredjeparter som behandler personopplysninger på våre vegne gjør det på en måte som ikke samsvarer med Privacy Shield-prinsippene, er vi ansvarlige, med mindre vi beviser at vi ikke er ansvarlige for hendelsen som førte til skaden.

I samsvar med Privacy Shield-prinsippene forplikter JuiceNet GmbH seg til å løse klager på vår innhenting eller bruk av personopplysningene dine. Enkeltpersoner i EU-området som har forespørsler eller klager på Privacy Shield-retningslinjene, bør først kontakte oss på: dpo.enelx@enel.com.

Enel X går inn for å samarbeide med panelet som ble etablert av EUs datavernmyndigheter (DPA-er) og følge rådene som gis av panelet i tilknytning til personopplysninger som overføres fra EU. Du kan kontakte oss for å bli henvist videre til de relevante DPA-kontaktene.

Som ytterligere forklart i Privacy Shield-prinsippene kan bindende mekling også gjøres tilgjengelig for deg for å behandle restklager som ikke har blitt løst på andre måter. Enel X er underlagt amerikanske U.S. Federal Trade Commission (FTC) sin myndighet til å etterforske og håndheve.

Formål / aktivitetDetaljer

For å registrere deg som ny kunde, slik at du kan bruke produkter fra Enel X

Type personopplysninger (ufullstendig liste)

 • Identitetsinformasjon
 • Kontaktinformasjon

Lovlig basis for behandling
Oppfyllelse av en kontrakt med deg – dvs. for å la deg bruke plattformen.

For å behandle og levere betalinger fra deg, herunder:

(a) administrering av betalinger, gebyrer og omkostninger;

(b) innhente eller innkreve penger du skylder oss eller våre partnere.

Type personopplysninger

(ufullstendig liste)
 • Identitet
 • Kontakt
 • Finansiell
 • Overføring
 • Historisk bruk

Lovlig basis for behandling
Oppfyllelse av en kontrakt med deg – dvs. for å la deg utføre betalinger.

Nødvendig for våre legitime interesser – dvs. åpne for en rekke tjenester på plattformen, og for å få gjennom fordringene våre.

For å administrere vårt forhold til deg, herunder:

(a) varsle deg om endringer i brukervilkårene og/eller personvernerklæringen;

(b) be deg om å legge igjen en tilbakemelding eller delta i en undersøkelse.

Type personopplysninger (ufullstendig liste)

 • Identitet
 • Kontakt
 • Profil
 • Markedsføring og kommunikasjon

Lovlig basis for behandling
Oppfyllelse av en kontrakt med deg – dvs. for å sikre at du er oppdatert om endringer av innstillinger og tjenestene våre.

Nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse – dvs. for å informere deg om endringer av bruksvilkårene våre eller denne personvernerklæringen.

Nødvendig for våre legitime interesser – dvs. for å holde oppføringene våre oppdaterte og studere hvordan kunder bruker plattformen og tjenestene.

For å gi deg direkte markedsføring

Type personopplysninger (ufullstendig liste)

 • Identitet
 • Kontakt
 • Profil
 • Bruk
 • Markedsføring og kommunikasjon
 • Sporing
 • Teknisk

Lovlig basis for behandling
Ved de fleste direkte markedsføringskommunikasjoner der du har registrert deg på plattformen, er det av våre legitime interesser å bruke personopplysningene dine på denne måten.

For å administrere plattformen, inkludert: datahosting, feilsøking og oppretting av programfeil, analysering, testing, vedlikehold og rapportering

Type personopplysninger (ufullstendig liste)

 • Identitet
 • Kontakt
 • Teknisk
 • Sporing
 • Historisk bruk

Lovlig basis for behandling
Oppfyllelse av en kontrakt med deg – dvs. for å la deg bruke plattformen.

Nødvendig for våre legitime interesser – dvs. for å drive forretningen vår og tilby en funksjonell og sikker plattform, tilby administrasjon- og IT-tjenester, for nettverkssikkerhet, for å forhindre svindel og sikre at Enel X-produktene fungerer sømløst.

Nødvendig for å overholde en rettslig forpliktelse – dvs. hvis det er noen spesifikke sikkerhetsproblemer med plattformen.

For å levere relevant nettsideinnhold og annonser for deg og måle eller forstå effektiviteten av annonsene vi gir deg

Type personopplysninger (ufullstendig liste)

 • Identitet
 • Kontakt
 • Profil
 • Bruk
 • Markedsføring og kommunikasjon
 • Sporing
 • Teknisk

Lovlig basis for behandling
Nødvendig for våre legitime interesser – dvs. for å forstå hvordan kunder bruker produktene/tjenestene, for å utvikle nye funksjoner og forbedre eksisterende, for å ekspandere forretningen, skaffe informasjon til markedsføringsstrategien.

For å forbedre plattformen, tjenestene, brukeropplevelsen og markedsføringsstrategien ved hjelp av dataanalyse

Type personopplysninger (ufullstendig liste)

 • Teknisk
 • Sporing
 • Bruk

Lovlig basis for behandling
Nødvendig for våre legitime interesser – dvs. gi best mulig forbindelse mellom brukere for å sikre at Enel X-produkter opererer sømløst, holde plattformen vår oppdatert og relevant, utvikle forretningen vår og skaffe ny informasjon til markedsføringsstrategien for å tiltrekke nye kunder.

For å kunne gi deg forslag og anbefalinger om ytterligere funksjoner og tjenester du kan ha interesse av

Type personopplysninger (ufullstendig liste)

 • Identitet
 • Kontakt
 • Profil
 • Bruk
 • Teknisk

Lovlig basis for behandling
Nødvendig for våre legitime interesser – dvs. for å bedre våre nåværende tilbud ved å informere deg om våre lignende Enel X-produkter og -tjenester, utvikle nye funksjoner og øke forretning- og kundebasen.

For å påvise, forhindre og rapportere ulovlige handlinger, herunder svindel og uærlige aktører

Type personopplysninger (ufullstendig liste)

 • Identitet
 • Kontakt
 • Finansiell
 • Overføring
 • Teknisk
 • Sporing

Lovlig basis for behandling
Nødvendig for våre legitime interesser – dvs. for å beskytte våre brukere og forretningen fra dårlige aktører, bedragerske eller ulovlige aktiviteter.

Nødvendig for å overholde en rettslig eller kontraktsmessig forpliktelse – dvs. for å rapportere dårlige aktører eller ulovlige handlinger, for å dele personopplysninger med henblikk på rettshåndhevelse.

For å løse juridiske krav (inkludert eksisterende krav/søksmål og potensielle tvister) der du eller Enel X er innblandet

Type personopplysninger (ufullstendig liste)

 • Alle personopplysninger

Lovlig basis for behandling
Nødvendig for våre legitime interesser – dvs. for å forsvare forretningen vår dersom det skulle oppstå en rettslig feide, eller støtte brukere hvis deres rettskrav mot en tredjepart har grunnlag i aktiviteten deres på plattformen vår

Nødvendig for å ta legge frem eller forsvare et krav

Merk at vi kan behandle personopplysningene dine av mer enn én lovlig grunn, avhengig av hvilket spesifikt formål vi bruker personopplysningene til.

Vi utfører aldri automatisert beslutningstaking.

Datasikkerhet

Vi har implementert – og forbedrer kontinuerlig – en rekke sikkerhetstiltak for å hindre at personopplysningene dine utilsiktet går tapt, brukes eller gis tilgang til på en uautorisert måte, endres eller deles. For eksempel kan vi bruke brannmurer, passordbeskyttelse, SSL, databasekryptering og andre sikkerhetstiltak for å hindre uautorisert adgang til personopplysningene dine.

I tillegg er adgang til personopplysningene dine begrenset til våre ansatte, representanter, underleverandører og andre tredjeparter som i forretningsøyemed har behov for å se dem. De vil utelukkende behandle personopplysningene dine etter anvisning fra oss, og de er bundet av fortrolighetsavtaler.

Vi har implementert prosedyrer for håndtering av ethvert tilfelle av brudd på personopplysningssikkerhet (eller uautorisert adgang), og vi vil melde fra til deg og eventuelle relevante tilsynsmyndigheter om slike brudd, i samsvar med loven.

Datalagring

Vi lagrer personopplysningene bare så lenge det er nødvendig for å fullføre de formålene de ble innhentet for, inkludert for å tilfredsstille eventuelle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav. Det betyr for eksempel at vi vil lagre personopplysningene dine så lenge du bruker Enel X-produktene. Så snart du velger å avslutte bruken av Enel X-produktene, vil vi slette eller anonymisere personopplysningene dine innen rimelig tid, med mindre vi er pålagt å fortsette å lagre dem av andre årsaker, som forklart nedenfor. Under visse omstendigheter kan du be oss om å slette personopplysningene dine, se Rettigheter i EØS-landene: Slik får du kontroll på opplysningene dine: Dine juridiske rettigheter under for ytterligere informasjon.

Unntak
Det er ingen unntak fra statiske lagringsperioder som må tas hensyn til. Vi kan for eksempel ikke slette personopplysninger der det finnes juridiske forpliktelser til å lagre personopplysningene (f.eks. iht. skattelovgivning eller handelsrett). Det gjelder spesielt for økonomiske data og betalingsopplysninger. Vi kan heller ikke slette personopplysninger når de kreves for å opprette, utøve eller forsvare juridiske krav («lagring i saksøkingsøyemed»). I slike tilfeller kan personopplysninger lagres så lenge det er nødvendig for å utøve de relevante potensielle juridiske kravene.

Anonymisering
I enkelte tilfeller kan vi velge å anonymisere personopplysningene dine, fremfor å slette dem, slik at vi for eksempel kan bruke dem i statistikkøyemed. Når vi velger å anonymisere, forsikrer vi oss om at personopplysningene ikke på noen måte kan kobles tilbake til deg eller en annen spesifikk bruker.

EØS-rettigheter: Slik får du kontroll på opplysningene dine

Hvis EUs personvernforordning omfatter deg fordi du bor i et EØS-land, har du bestemte rettigheter i forbindelse med personopplysningene dine, fra retten til å være informert, der vi er forpliktet til å fortelle deg hvordan vi bruker personopplysningene dine (det er det vi gjør i denne personvernerklæringen).

For alle rettighetene nedenfor kan du klikke her for å utøve rettighetene dine.

Din rett til rektifikasjon
Du har rett til å rette opp, oppdatere eller fullstendiggjøre eventuelle unøyaktige personopplysninger, så snart identiteten din er bekreftet. De fleste slike endringer kan utføres ved å gå til «Kontoinnstillinger» og foreta endringene der. For eksempel, hvis kontaktopplysningene dine endres, eller hvis du oppdager feil i opplysningene vi innehar om deg, anbefaler vi at du begynner med kontoinnstillingene. Hvis du etter å ha prøvd kontoinnstillingene fortsatt ikke kan rette opp informasjonen, kan du kontakte oss direkte.

Din rett til tilgang
Du har rett til å motta et eksemplar av alle personlige data Enel X innehar om deg, herunder personopplysninger, korrespondanse, markedsføringsrelaterte innstillinger, samtykkeinformasjon, klager, forespørsler og betalingshistorikk, generelt innen 30 dager og gratis. Du kan begrense mengden data du ønsker å motta hvis du ikke trenger adgang til alle oppføringene.

Din rett til å flytt egne data (portabilitet)
Under visse omstendigheter kan du be om at en datainnhenter flytter dataene dine til en annen tjenesteleverandør. Denne retten er ikke automatisk.

Din rett til å motsette deg behandling
Du har rett til å be om at Enel X slutter å utføre enkelte databehandlingsaktiviteter som innebærer behandling av personopplysningene dine. Denne retten er ikke automatisk, og Enel X's mulighet til å begrense slik behandling vil avhenge av hvilken type data det gjelder.

Din rett til å be om sletting
Du har rett til å be om at Enel X sletter personopplysninger selskapet innehar om deg. Denne retten er ikke automatisk, og hva Enel X vil kunne slette avhenger blant annet av hvilke typer data Enel X innehar om deg, hvorvidt de ble innhentet etter samtykke, hvilke formål de tjener og hvorvidt Enel X er forpliktet til å ivareta dataene.

Merk at hvis du ikke ber om sletting og en slik forespørsel finnes å være passende, vil vi, så lenger du er bruker hos oss, behandle og beholde dataene dine som beskrevet i denne personvernerklæringen, slik at du vil være i stand til å bruke plattformen. Når du ikke lenger er bruker, vil vi beholde dataene dine i samsvar med det som er angitt i avsnittet om datalagring.

TDisse rettighetene er underlagt enkelte regler om når du kan utøve dem. Hvis du er interessert, kan du lese mye mer informasjon om den for eksempel på nettstedet til britiske Information Commissioner’s Office.

I enkelte tilfeller kan vi velge å anonymisere personopplysningene dine, fremfor å slette dem, slik at vi for eksempel kan bruke dem i statistikkøyemed. Når vi velger å anonymisere, forsikrer vi oss om at personopplysningene ikke på noen måte kan kobles tilbake til deg eller en annen spesifikk bruker.

For alle forespørselene som nevnes ovenfor kan vi måtte be om spesifikke opplysninger fra deg for å hjelpe oss med å bekrefte identiteten din og sikre at du har rett til adgang til personopplysningene (eller til å utøve andre de øvrige rettighetene dine). Dette er et sikkerhetstiltak som skal sikre at personopplysninger ikke deles med personer som ikke har rett til å motta dem. Vi kan også kontakte deg for å be deg om ytterligere informasjon knyttet til forespørselen din, slik at vi kan svare deg raskere.

Du vil ikke behøve å betale gebyrer for å få adgang til personopplysningene dine (eller for å utøve noen av de andre rettighetene). Vi kan imidlertid kreve et rimelig betyr dersom forespørselen din tydelig er ubegrunnet, repetitiv eller overdreven. Eventuelt kan vi under slike omstendigheter nekte å godta forespørselen.

Vi gjør vårt beste for å besvare alle legitime forespørsler innen en måned. Iblant kan det ta oss mer enn en måned, for eksempel hvis forespørselen er spesielt komplisert eller vi har stor pågang av forespørsler. I slike tilfeller vil vi melde far til deg og holde deg oppdatert.

I tillegg:

Du har rett til å klage til tilsynsmyndigheten
Hvis du mener at Enel X ikke behandler personopplysningene dine på en måte som samsvarer med GDPR, har du rett til å sende en klage til tilsynsmyndigheten i landet du bor i. Vi setter naturligvis pris på om du gir oss sjansen til å svare på bekymringene dine før du kontakter tilsynsmyndigheten, så kontakt oss helst først.

Du har rett til å trekke tilbake samtykke
For aktiviteter der du har gitt Enel X samtykke, har du rett til å når som helst trekke slikt samtykke tilbake.

Dine rettigheter i forbindelse med automatisert beslutningstaking og profilering
Du har rett til å kreve at vi skal være åpne om all profilering vi foretar, samt om all automatisert beslutningstaking.

Hvis du bor i et EØS-land og ønsker å utøve en eller flere av de ovennevnte rettighetene, kan du kontakte oss (se Slik kontakter du Enel X i forbindelse med personvern).

Slik kontakter du Enel X i forbindelse med personvern

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller vil utøve en eller flere av rettighetene dine, kan du kontakte oss eller skrive til oss på et brev adressert til: Data Privacy Manager. Hvis du trenger hjelp i forbindelse med produktene eller tjenestene våre, eller om dette nettstedet generelt, kan du kontakte oss.

Oppdateringer av denne personvernerklæringen

Enel X kan fra tid til annen oppdatere denne personvernerklæringen. Hvis vi velger å endre personvernerklæringen, vil vi legge ut disse endringene i personvernerklæringen på hjemmesiden og andre steder vi mener er passende, sammen med et endringsvarsel der vi mener det er nødvendig, slik at du gjøres kjent med hvilke opplysninger vi innhenter, hvordan vi bruker dem og under hvilke omstendigheter, hvis noen, vi deler dem. Vi kan også velge å sende brukerne et varsel om eventuelle endringer på e-post. Hvis du ikke kan godta en eller flere av endringene, bør du slutte å bruke plattformen. I tillegg er GDPR en helt ny forskrift, og nye retningslinjer for hvordan organisasjoner som vår bør bruke den vil sannsynligvis komme stykkevis. Du vil derfor kunne oppleve at det utføres små endringer i denne personvernerklæringen etter hvert som den utvikles. Vi anbefaler at alle våre brukere og besøkende fra tid til annen sjekker og leser gjennom denne personvernerklæringen, samt personvernerklæringene til våre partnere, som omtalt over.

Sist oppdatert 14 august 2019.