Om oss

I Enel X er vi lidenskapelig opptatt av energieffektivitet og vår bærekraftige fremtid

Siden transport i de fleste land står for rundt 40 % av energibruken, er elektrifisering av transport en av de mest effektive måtene vi kan redusere vårt miljømessige fotavtrykk på. Hvis vi samtidig sørger for at en stadig større del av elektrisiteten er basert på fornybare energikilder, vil vi være på god vei mot våre mål for utslippsreduksjon.

I dag er det imidlertid betydelige hindre i veien for denne bærekraftig utviklingen

Når det gjelder elektrifisering av transport, er mangelen på et rimelig og allestedsnærværende tilbud om elbilladning fortsatt et av de sterkeste hindrene for at elbilalternativet skal velges av enda flere forbrukere. Samtidig, siden personbiler står for to tredeler av all energi som går med til transport, vil en masseovergang til elbiler – med den ladeteknologien som er dominerende i dag – faktisk kunne gi en delvis negativ effekt når det gjelder energieffektivitet og forurensning.

Når det gjelder fornybar energi, bidrar fornybare energikilders naturlige volatilitet til at de, i mange land, vanskelig lar seg integrere i dagens kraftnett. Manglende evne til å reagere raskt på svingningene, bidrar til å begrense produksjonen, noe som øker kostnaden ved bruk av fornybar energi. Dermed bremser tempoet i overgangen til alternative energikilder.

Vi mener at vi har den enkle og elegante løsningen på begge disse utfordringene!

Vår løsning er å tilby nettstabiliseringstjenester til systemoperatører, energiselskaper og store kommersielle strømforbrukere, gjennom å bygge et omfattende nettverk av distribuerte ladestyringsenheter. Vårt selskaps innledende tilbud er en serie med SmartGrid-klare ladestasjoner for elbiler, med et strømforsyningsnett i verdensklasse og brukertilpassede styringsfunksjoner som administreres via vår skybaserte plattform.

Enel X tilbyr verdifulle nettstyringsløsninger, som etterspørselsrespons, frekvensregulering, lokal belastningsbalansering og toveis energiflyt. På den måten kan sikkerhet og kvalitet på levert effekt bedres og tap i nettet reduseres ved lastutjevning. Dette gjør det enklere for energi- og nettselskapene å håndtere naturlige svingninger. Samtidig kan de fullt ut utnytte den akselererende økningen i elbilparken. Lave produksjons- og driftskostnader på disse nettverksbaserte enhetene, bidrar til rask avkastning og god lønnsomhet.

Våre Smart[Grid] nettverk for elbillading øker verdien av elektriske kjøretøy. Samtidig får vi et renere og mer pålitelig kraftnett. Vi reduserer behovet for skitne kraftanlegg, som kullkraftverk, vi fremmer veksten innenfor fornybar produksjon – og bidrar til reguleringskapasitet som stabiliserer kraftnettet.

Anerkjennelse

Enel X har fått bred anerkjennelse for sin ledende posisjon innenfor utviklingen av prestasjonsfokuserte og banebrytende teknologiprodukter.