JuiceNet Enterprise: Bil-til-nett integrasjonsplattform

Skybasert plattform for balansering og optimalisering av belastningen på strømnettet

Juicenet Enterprise – Fordeler

JuiceNet Enterprise styrer alle bedriftens JuiceBox ladestasjoner, og gir deg den økonomiske besparelsen og fleksibiliteten du trenger for effektivt å kunne administrere all lading av elbiler.

juicenet smart grid ev charging

Tilgangskontroll for ladestasjoner

Angi ladetider og la autoriserte brukere få tilgang til dine ladestasjoner

Balansér strømnettbelastningen ved hjelp av dine elektriske biler

Utvid ditt ladesystem uten dyre infrastrukturoppgraderinger

Forvaltning av inntekter

Få betalt via av mobilappen, eller send fakturaer på bakgrunn av bruksrapporter

Kontroll av systemets tilstand

Takket være et kraftig dashbord og pålitelige bruksrapporter, kan du kontinuerlig overvåke både ladestasjoner og sjåførers forbruk

Senk ladekostnadene

Reduser det totale strømforbruket og få kontroll med kostnadene

Juicenet Cloud Programvare

Kontakt oss

Juicenet-plattformen – Oversikt

Enel X' JuiceNet er bransjens første og eneste plattform som takler behovet for fleksibelt å kunne styre belastningen av strømnettet ved høykapasitets elbillading.

JuiceNet er en patentert kommunikasjonsprotokoll - kontroll- og informasjonsplattform som aggregerer og håndterer etterspørselen etter ladestrøm på ladestasjonene gjennom dynamisk å kombinere brukernes historiske lademønstre, sanntidsdata og signaler fra kraftprodusenter og nettoperatører.

Med åpne APIer kan JuiceNet styre alle tilkoblede ladestasjoner og koordinere periodiske, mindre endringer i ladehastighet og timing, noe bilføreren til enhver tid kan overstyre. JuiceNet takler skiftende elektriske belastninger takket være produkter og løsninger fra ledende strømforsyningsutstyr-produsenter, OEMer og andre partnere.

JuiceNet Cloud Platform

 • Prediksjonsmodeller for nettverkshendelser, sjåfør- og brukeradferd og nettverksstyringskapasitet

 • Virtuell gruppering av ladestasjoner med automatisk lastdeling

 • Markedsbaserte algoritmer for å optimalisere ressurser i forhold til bruksbehov

Strømnettet

 • Samling og lagring av nettverksdata og hendelsesgenerering

 • Innsamling og lagring av JuiceNet strømforsyningsutstyr tidsserier telemetridata

Informasjonoverlevering og API-tilgang

 • Individuell overføring av ladehastighetskontrollkommandoer og lokale nettverksresponsprofiler til hver enkelt stasjon

 • API-støtte for ulike brukergrensesnitt

 • API-støtte for energiselskap- og systemoperatørtilgang til ladingsnettverk

Forbrukerenheter

 • Opprettelse og vedlikehold av brukerkontoer strømforsyningsutstyr-kontroll – brukstid, sanntid ladehastighet, overstyring av nettverksstyringssignaler

 • Strømforsyningsutstyr-kontroll – brukstid, sanntid ladehastighet, overstyring av nettverksstyringssignaler

 • Ladehistorikk, alarmmeldinger og varsler

 • Plattform for brukerbonus

Juicenet Enterprise – Fordeler

les mer

Administrasjon av ladestasjoner

 • Sanntidsrapporter på daglig og månedlig forbruk

 • Tildel enheter og innstillinger til lokasjoner og underlokasjoner

 • Still inn ladestasjonens driftstimer

Priser og betaling

 • Betalingsinnsamling i app

 • Angi priser i kWh, for sesjoner, per time, eller en hvilken som helst kombinasjon av dette

 • Generer bruksrapport og eksporter data for fakturering

Autorisert brukerstøtte

 • Gi brukere tilgang til bestemte lokasjoner og enheter

 • Gi autoriserte brukere tilgang til ladestasjoner og administrer tilgangstillatelser via nettet

 • Kontroller ladestasjonens tilstand: status, temperatur, spenning, kW

Automatisk lastbalansering

 • Begrens maksimal effektbelastning for hver lokasjon

 • Overvåk strømbelastningen

 • Sjekk maksimal belastning per nettsted per dag

Ikke bare støtter JuiceNet-plattformen vår linje av JuiceBox-ladestasjoner, plattformen gir også partnere intelligent nettverkskontroll og inntektsmuligheter.

PARTNERSKAP

Elbilprodusenter

Produsenter av strømforsyningsutstyr til elbiler

Leverandører av andre last-sliftbare IoT-enheter

Les Mer

JuiceNet Enterprise

JuiceNet Enterprise er en smart plattform for håndtering av nettflåten, som tilbyr en kraftig og rimelig løsning for strømforsyningsutstyr-operatører. JuiceNet Enterprise er den perfekte løsningen for flerfamiliehjem, kontorer, kjøpesentre, universiteter, parkeringsplasser mm.

PDF (0.27 MB) LAST NED